Hint: Use 'j' and 'k' keys
to move up and down

JACOBOOM

My pics. My life. My music.

Du har gömt dig i skogen
Jag söker dig 
Som ett höstlöv söker marken
Som ett höstlöv söker hänga kvar

Jag går vilse i skogen
Här finns bara träd med sträva stammar
För stora för att krama
För små för att gömma sig bakom

Leker du med mig?
Leker du död?
Jag vill inte leka mer
Jag skriker:
Fritt fram!!
Till och med ekot gömmer sig

Jag FÖRsökte och jag EFTERsökte, jag GENOMsökte och UPPsökte och jag försökte söka dig 
I ALL evighet 
Och evigheten sa:
Om du gömmer dig för dig själv
Kommer du aldrig att finna det du söker

Du har gömt dig i skogen
Jag söker dig
Som ett höstlöv söker marken
Som ett höstlöv söker hänga kvar

Jag går vilse i skogen
Här finns bara träd med sträva stammar
För stora för att krama
För små för att gömma sig bakom

Leker du med mig?
Leker du död?
Jag vill inte leka mer
Jag skriker:
Fritt fram!!
Till och med ekot gömmer sig

Jag FÖRsökte och jag EFTERsökte, jag GENOMsökte och UPPsökte och jag försökte söka dig
I ALL evighet
Och evigheten sa:
Om du gömmer dig för dig själv
Kommer du aldrig att finna det du söker